O co jde?

Chceme se bavit o radikálních tématech jako anarchismus, feminismus a biocentrimus, protože v mainstreamové debatě chybí. Proto píšeme a překládáme zíny.

Radikální teorie by neměla být profesionalizovaná: kdokoliv chce, ať si vytvoří svoji teorii pro své konkrétní okolnosti!

Všechny naše zíny najdeš na našem GitLabu . Jsou free-and-open-source, takže je můžeš editovat a reprodukovat jak je ti jen libo.

Spink

Spánek, šlofíček, dvacijášek... :3

Distro

Rozdáváme (distribuujeme) lidem zíny a nechceme za to peníze.

Kontakt

Naše zíny

Verze začínající 0 znamená, že zín nepovažujeme za dokončený, může obsahovat chyby.
Zíny přeložené do jiných jazyků jsou samostatné projekty. Ne všechny zíny jsou dostupné ve všech jazycích.

Selfie makaka smějícího se do kamery. Nápis biocentrická anarchie a anarchistické A v kruhu.

Zvířata, rostliny a příroda: nachází se kolem nás a tvoří velkou část našeho života. Podstata této tvorby však není spolupráce: místo života se zvířaty jde spíše o život nad zvířaty.

Nahlížení na vše ne-lidské jako „nižší“ a pouze určené k vykořisťování se nazývá antropocentrismus a (dle intersekcionální teorie) je takové myšlení napojeno na všechny jiné systémy útlaku.

Autorka zde nabádá k překonání antropocentrismu a vykročení směrem k něčemu jinému, biocentrismu (a anarchismu, pokud bojujeme i proti všem ostatním systémům útlaku).

Porozumění patriarchátu, bell hooks. Na pozadí kubistický obraz černé rodiny s otcem, matkou a dvěma dětmi.

Proč některé děti nesmějí hrát kuličky? Proč mají někteří lidé potřebu nad jinými neustále panovat a rozkazovat jim? A proč se pojmenování tohoto problému ve společnosti setkává s odporem?

Žijeme v patriarchátu: systému genderované nadvlády. bell hooks na příkladu svého dospívání vysvětluje, jak patriarchát funguje a jak přispívá k výše zmíněným problémům.

Člověk s pistolí na ulici, text znič gender.

Znič gender

Lena Kafka

Naše povstání proti genderu nemůže skončit jen u genderové sebeidentifikace nebo nového seznamu pojmů, který se všechny naučí respektovat. Povstání se musí posunout za tyto hranice k volné hře jednání, chování, sexuality atd. Kde konání nebo užívání si té či oné činnosti nezařazuje jedince do omezující role.

Být svobodná od vlády znamená být svobodná od genderu. Osvobození od genderu znamená zbavení se kategorizace, normalizace a vykořisťování nadvlády.

Dva lidé spokojeně ležící pod peřinou hlavami k sobě. Anarchistické A.

Práce, či robota: výroba zboží či služeb vynucená silou či jinými prostředky. Všechna z nás robotujeme (jestli se necítíte nucena, zkuste do práce nebo do školy na týden nepřijít) – a není na tom pranic cnostného. Měla bychom se snažit vytvořit společnost bez práce, zatím si ale život bez práce ani nedokážeme představit.

Bob Black popisuje zakořeněnost práce v naší imaginaci a praxi a navrhuje jiný svět: místo práce je však založen na hře.

Život bez zákonů, aneb úvod do anarchistické politiky. Anarchistické A.

Život bez zákonů

Strangers in a Tangled Wilderness

Anarchista*ka je někdo, kdo odmítá nadvládu jedné osoby nad druhou nebo jedné skupiny lidí nad druhou. Anarchismus je velmi široký zastřešující termín pro skupinu politických filosofií, které jsou založené na myšlence, že můžeme žít jako anarchisté*ky. My, anarchisté*ky, chceme svět bez národů, vlád, kapitalismu, rasismu, sexismu, homofobie... bez žádného z těch početných systémů nadvlády, jejichž tíhu nese svět dneška.

Není žádné jedno perfektní vyjádření anarchismu, protože anarchismus je síť myšlenek namísto jedné dogmatické filosofie. A dost nám to takhle vyhovuje.

Pro osvobozenou akademii

-