Život bez zákonů, aneb úvod do anarchistické politiky. Anarchistické A.

Život bez zákonů

Strangers in a Tangled Wilderness

Anarchista*ka je někdo, kdo odmítá nadvládu jedné osoby nad druhou nebo jedné skupiny lidí nad druhou. Anarchismus je velmi široký zastřešující termín pro skupinu politických filosofií, které jsou založené na myšlence, že můžeme žít jako anarchisté*ky. My, anarchisté*ky, chceme svět bez národů, vlád, kapitalismu, rasismu, sexismu, homofobie... bez žádného z těch početných systémů nadvlády, jejichž tíhu nese svět dneška.

Není žádné jedno perfektní vyjádření anarchismu, protože anarchismus je síť myšlenek namísto jedné dogmatické filosofie. A dost nám to takhle vyhovuje.

Sdílej a stahujA5 pro čtení (PDF)
A5 brožurka pro tisk na A4 (PDF)

verze 1.1.3